اخبار

ماهنامه شماره هفت _ فروردین ماه 1403
ماهنامه شماره هفت _ فروردین ماه 1403

انتشار هفتمین ماهنامه شرکت کاشی پارس

مسابقات قهرمانی بدمینتون بانوان کارگر کشور
مسابقات قهرمانی بدمینتون بانوان کارگر کشور

کسب عنوان نایب قهرمانی سرکار خانم احمدی

گزارش تصویری از روز درختکاری در کارخانه کاشی پارس
گزارش تصویری از روز درختکاری در کارخانه کاشی پارس

روز درختکاری

بازدید مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس اسفند 1402
بازدید مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس اسفند 1402

بازدید جناب آقای دکتر ناصر از کارخانه کاشی پارس

ماهنامه شماره شش _ اسفندماه 1402
ماهنامه شماره شش _ اسفندماه 1402

انتشار ششمین ماهنامه شرکت کاشی پارس

استخدام کارشناس سرامیک
استخدام کارشناس سرامیک

استخدام کارشناس سرامیک

استخدام تکنسین مکانیک
استخدام تکنسین مکانیک

استخدام تکنسین مکانیک

استخدام تکنسین برق
استخدام تکنسین برق

استخدام تکنسین برق

استخدام رئیس حسابداری صنعتی
استخدام رئیس حسابداری صنعتی

استخدام رئیس حسابداری صنعتی

استخدام اپراتور تولید
استخدام اپراتور تولید

استخدام اپراتور تولید

استخدام کارشناس HSE
استخدام کارشناس HSE

استخدام کارشناس HSE

استخدام کارشناس منابع انسانی
استخدام کارشناس منابع انسانی

استخدام کارشناس منابع انسانی

استخدام کارشناس مالی
استخدام کارشناس مالی

کارشناس مالی

استخدام رئیس خرید خارجی
استخدام رئیس خرید خارجی

استخدام رئیس خرید خارجی

ماهنامه شماره پنج _ بهمن ماه 1402
ماهنامه شماره پنج _ بهمن ماه 1402

انتشار پنجمین ماهنامه شرکت کاشی پارس