اخبار

عملکرد تولید و فروش شرکت های تولید کننده عمده کاشی و سرامیک
عملکرد تولید و فروش شرکت های تولید کننده عمده کاشی و سرامیک

گزارش عملکرد تعدادی از شرکت های تولید کننده

هفته بسیج
هفته بسیج

به مناسبت هفته بسیج مراسمی در کارخانه کاشی پارس برگزار گردید.

سخنرانی مدیرعامل جدید کاشی پارس در جمع مدیران و کارگران کارخانه
سخنرانی مدیرعامل جدید کاشی پارس در جمع مدیران و کارگران کارخانه

سخنرانی مهندس تندگویان مدیرعامل جدید شرکت کاشی پارس

جلسه مدیرعامل جدید کاشی پارس با مدیران شرکت
جلسه مدیرعامل جدید کاشی پارس با مدیران شرکت

جلسه مدیرعامل جدید کاشی پارس با مدیران شرکت

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل جدید شرکت کاشی پارس
مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل جدید شرکت کاشی پارس

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل جدید شرکت کاشی پارس

معارفه مهندس یحیوی مدیر حراست شرکت کاشی پارس
معارفه مهندس یحیوی مدیر حراست شرکت کاشی پارس

معارفه مهندس یحیوی مدیر حراست شرکت کاشی پارس

دریافت گواهی توسعه برند
دریافت گواهی توسعه برند

دریافت گواهی توسعه برند

انتخاب کارآفرین و بالابردن نرخ اشتغال به عنوان یکصد برند ملی با رویکرد مسئولیت اجتماعی
انتخاب کارآفرین و بالابردن نرخ اشتغال به عنوان یکصد برند ملی با رویکرد مسئولیت اجتماعی

لوح سپاس

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/10/30
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/10/30

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/10/30

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده