گزارش اطلاعات زیست محیطی مالی و اقتصادی

سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

گزارش پایداری شرکتی:

عملکرد زیست محیطی :

فعالیت های انجام شده در این بخش به شرح زیر می باشد :

1 جلوگیری کامل از ورود پساب های صنعتی به فاضلاب شهری و تصفیه کامل و مصرف مجدد در خطوط تولید

2 تخلیه و دفن کامل ضایعات خاک در محل های تعبیه شده با اخذ مجوز از محیط زیست و عقد قرارداد با شهرداری همچنین برنامه ریزی برای کاهش مقدار این ضایعات

3 تفکیک ضایعات از مبدا

4-صرفه جویی در مصرف برق و سوخت، اندازه گیری عوامل زیان آور کار  از دیگر اقداماتی است که این شرکت در خصوص مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی رعایت می نماید .

5-بازیافت ضایعات تولیدی

عملکرد اجتماعی شرکت :

1- کاهش مصارف برق و گاز با انجام پروژه های در دستور کار کمیته انرژی شرکت که منجر به کاهش آلودگی محیط زیست خواهد شد . ( پروژه دیماند برق شرکت باعث مدیریت در نیروی برق شرکت و جهت کنترل هزینه مربوطه میگردد)

2-احداث و راه انداری تصفیه خانه جهت صرفه جویی در مصرف آب ( مقدار 25،000 متر مکعب به مبلغ 8.065 ،میلیون ریال کاهش در مصرف آب )

کمکهای عام النفعه :

1- حمایت مادی و معنوی از تحقیقات کارکنان دانشجویی که در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی معتبر مشغول به تحصیل هستند

2- حمایت از تجهیز مدارس و مساجد و اماکن فرهنگی در راستای رسالت اجتماعی سیاست های تدوین شده توسط سهامدار عمده با اخذ مصوبات هئیت مدیره در سطح استان (مسجد امام خمینی (ره) روستای گرکین به متراژ 226 متر مربع مبلغ 406 میلیون ریال)

3- حمایت از ورزش کارگری (مبلغ هزینه 13 میلیون ریال)

4- تهیه طرح های مربوط به کمک معیشتی پرسنل ، کمک های مالی مربوط به تحکیم خانواده و ازدواج و فرزند آوری و تصویب در هیئت مدیره (مبلغ 178.508 میلیون ریال افزایش در مبلغ بهره وری دوازده ماهه سال 1401 نسبت به دوازده ماهه سال  1402 و همچنین افزایش 15 پرسنل در نیروی انسانی جهت افزایش راندمان تولید و پشتیبانی تولید)

5-مخارج های بهداشتی و آموزش پرسنل جهت بهبود در روند تولید و  ایمنی  ، رفاهی  کارکنان (مبلغ 3،113 میلیون ریال و کاهش تعداد حوادث نیروی انسانی از مقدار 34 نفر در دوازده ماهه سال 1401  به تعداد 16  نفر در دوازده  ماه سال 1402)

مسائل مالی و اقتصادی:

کلیه مسائل مالی و اقتصادی شرکت در قسمت گزارشات مالی ، سامانه شرکت وجود دارد.

 

نظرات کاربران

کد امنیتی