کسب نمره عالی در فعالیت های مربوط به ترویج و توسعه فرهنگ نماز

براساس ارزیابی های صورت گرفته توسط ستاد اقامه نماز بنیاد، شرکت کاشی پارس با کسب نمره 97 از 100 جز واحدهای عالی بنیاد مستضعفان در اجرای این فرضیه الهی قرار گرفت.

 

 

 

نظرات کاربران

کد امنیتی