برگزاری کارگاه آموزشی اعتیاد و آسیب های اجتماعی

اعتیاد یک مسئله مهم و جدی در کشور است که آسیب های اجتماعی زیادی را به دنبال داشته است.

ازجمله این آسیب ها می توان به بیماری های روانی، شکست تحصیلی و از بین رفتن بنیان خانواده اشاره کرد علاوه بر اینکه این عوامل آسیب های اجتماعی هست که به دنبال اعتیاد بوجود می آیند، خود همین عوامل نیز باعث روی آوردن اشخاص به اعتیاد می شوند. اولین و مهمتری عاملی که باعث درگیری اشخاص به اعتیاد می شود؛ خانواده است. خانواده اگر مستحکم بوده و چهارچوب، اصول و قواعدی برای خودش داشته باشد؛ خانواده مقتدر نامیده می شود، چنین خانواده ای اشخاصی تربیت می کند تا برای زندگی خود برنامه داشته و هدفمند باشند.

در این کارگاه موضوعات مختلفی مانند بیماری های روانپزشکی، افسردگی و اضطراب، روابط زوجین و ارتباطات موثر آنها با یکدیگر صحبت و مهمترین آیتم ارتباط موثر، گوش دادن فعال برشمرده شد.

 

اعتیاد و آسیب های اجتماعی آن

نظرات کاربران

کد امنیتی