بازدید معاونت اداری و هیئت همراه بنیاد مستضعفان از کاشی پارس

بازدید معاونت اداری و پشتبانی بنیاد جناب آقای مهندس وثوق و مدیر کل منابع انسانی بنیاد مستضعفان  جناب آقای مهندس جهاندیده و هیئت همراه به اتفاق مدیر عامل شرکت جناب آقای مهندس کامرانی و رئیس هیئت مدیره جناب آقای تندگویان و مدیر منابع انسانی هلدینگ کاوه پارس جناب آقای دکتر قاآنی از واحدهای مربوطه شرکت کاشی پارس

 

نظرات کاربران

کد امنیتی