بازدید مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس اسفند 1402

.

در اسفندماه 1402، مدیرعامل جدید هلدینگ کاوه پارس جناب آقای دکتر ناصر از بخش های مختلف کارخانه بازدید کردند. ایشان ضمن صحبت با مسئولین بخش های مختلف کارخانه از روند امور مطلع شدند.

 

نظرات کاربران

کد امنیتی