بازدید از غرفه کاشی پارس در نمایشگاه صنعت ساختمان رشت

جناب آقای تندگویان مدیرعامل شرکت کاشی پارس به همراه مدیران آزمایشگاه، کنترل کیفیت و پروژه شرکت، از نمایشگاه صنعت ساختمان رشت بازدید کردند.
مدیرعامل کاشی پارس ضمن بازدید از غرفه کاشی پارس که به همت نماینده رشت اجرا شده بود، از قسمتهای دیگر نمایشگاه صنعت ساختمان بازدید نموده و روند تغییر تولیدات شرکتها را مورد بررسی قرار دادند.
در این بازدید جناب آقای تندگویان با نماینده رشت درمورد مسائل مربوط به نمایشگاه و .... به گفتگو پرداختند.

 

 

 

نظرات کاربران

کد امنیتی