سوالات متداول

محصولات شرکت به صورت دو مدل دیواری دوپخت و پرسلان تک پخت تولید می شوند.
سایزهای تولیدی کاشی دیوار: 60×30 و 90×30
سایزهای تولیدی کاشی پرسلان: 60×60، 80×80، 100×100، 120×60، 160×80 و 200×100

از قسمت اخبار شرکت میتوانید از آگهی جذب نیرو مطلع شده و سپس به قسمت منو، تماس با ما مراجعه کرده و فرم دعوت به همکاری را تکمیل نمایید

برای ثبت درخواست نمایندگی لطفا به قسمت منو، شبکه نمایندگان مراجعه کرده و فرم درخواست نمایندگی را تکمیل نمایید.